Pavel Raška

Profesní údaje

Ing. Pavel Raška

Pavel Raška vysokoškolské vzdělání na Vysokém učení technickém v Brně (r. 1986). Elektronika a elektrotechnika se staly jeho oborem na celý život. Disponuje dlouholetou praxí a vysokou odborností.

Členství::
 • Česká fotovoltaické asociace,
 • Komora soudních znalců České republiky sekce Elektronika a IT, Elektrotechnika,
 • Soudní senát Okresního soudu ve Vsetíně,
 • Odborná činnost:
 • Elektrotechnika - expertýzy, konzultace, projekty, revize VETZ, servis,
 • Fotovoltaika - konzultace, návrhy, revize,

  Znalecká činnost:
 • Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací v elektrotechnice,
 • Elektronika - odvětví elektronika,
 • Elektrotechnika - odvětví elektrotechnika.
 • Pracuje jako OSVČ.

 • elektronika - hudební, kancelářská, obrazová, spotřební, výkonová a zvuková
 • elektrické instalace v administrativních a bytových komplexech
 • elektrické instalace ve školách a školkách
 • elektrické instalace ve zdravotnictví
 • elektrické instalace ve výrobních a skladových halách
 • elektrické stroje pro výrobu a přeměnu elektrické energie
 • elektrická zařízení pro výrobu a přeměnu elektrické energie
 • elektrická zařízení pro přenos elektrické energie
 • elektrická zařízení pro chranu před účinky atmosférické elektřiny (LPS)
 • elektrická zařízení pro chranu před účinky statické elektřiny
 • elektromobilita
 • fotovoltaické systémy
 • kancelářská technika, informační technologie
 • počítač - hw, sw, počítačová síť, výpočetní technika
 • revize na elektrických zařízeních a hromosvodech
 • signalizační, videopřehledová a zabezpečovací technika
 • záložní zdroje elektrické energie
 • odborné posudky
 • znalecké posudky pro účastníky řízení

 • projekty pro distribuční společnosti, samostatné projekty vnějších inženýrských sítí a VO, veřejnoprávní projednávání a inženýring, projektování aktivních jímačů, projektování v prostředích s nebezpečím výbuchu, činnosti na velmi vysokém napětí, činnost spadající pod báňský a drážní úřad, dodělávání / předělávání / opravování po jiných dodavatelech a projektantech, a z kapacitních důvodů nerozpočtuje.