Vítejte u

RASKA Solutions

Prezentujeme tradiční českou kvalitu

Dodáváme spolehlivá bezpečnostní řešení a sofistikované IT technologie.
Provádíme výchozí a pravidelné revize elektrických instalací budov, elektrických strojních zařízení i spotřebičů.
Školíme pracovníky k bezpečné obsluze elektrických zařízení i k ochraně zdraví při práci. Jsme partnerem v požárně - bezpečnostní oblasti.


POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


NÁVRHY | PROJEKTY | REALIZACE

Navrhneme optimální řešení nebo vypracujeme projekt pro dodávku a montáž požárně bezpečnostního systému, případně odborný návrh vhodného stabilního hasicího zařízení do chráněného objektu.
Vyhotovíme provozní dokumentaci k předmětnému zařízení, zrevidujeme provedenou instalaci, proškolíme pracovníky pro bezpečnou obsluhu i práce na zařízení a do provozu jej uvedeme jako celek vč. veškerých náležitostí , Samozřejmostí u nás je odborný a pravidelný, servis.

Prezentujeme přední světové výrobce videopřehledové a zabezpečovací techniky. Provádíme pravidelné i výchozí revize a následující servis zařízení: Bentel Security | DSC | Honeywell | INIM Electronics | LITES | ROKONET | Spelza | Tyco | UTC Fire.

Poplachové a zabezpečovací systémy

přístupové systémy

Naše nabídka zahrnuje světovou špičku informační a zabezpečovací techniky. Provádíme kompletní dodávky, revize a servis poplachových a zabezpečovacích zařízení u značek: Bentel Security | DSC | Honeywell | INIM Electronics | ROKONET | Spelza | Tyco | aj.

Kamerové systémy

přístupové systémy

Monitorovací a videopřehledová technika, uzavřené televizní okruhy (CCTV) pracující ve vysoké kvalitě.
AHD kamery ve FullHD rozlišení | megapixelové IP kamery | IR kamery pro noční vidění i uživatelské bezpečnostní aplikace. Zařízení pro záznam, úchování a zpracování dat.

Kontrolní a přístupové systémy

přístupové systémy

Biometrické identifikační systémy | čipové, kartové systémy a jiná bezkontaktní zařízení pro kontrolu vjezdů, přístupů osob a evidenci docházky / resp. zařízení pro monitorování osob a pohybu zaměstnanců na pracovištích.

Požárně bezpečnostní systémy

přístupové systémy

Dodáváme požárně bezpečnostní systémy a stabilní hasicí zařízení do objektů pro ochranu značných hodnot před požárem.
Dodáváme | revidujeme | servisujeme i zařízení EPS: Bentel Security | DSC | INIM Electronics | Tyco | UTC Fire | ad.

Perimetrické systémy

přístupové systémy

Plotové detekční systémy | venkovní IR, případně MW bariéry | zemní detekční kabely a vyhodnocovací jednotky perimetrických zařízení | Venkovní IR detektory | venkovní lasserové detektory.

Školení pracovníků

přístupové systémy

Školíme pracovníky ve smyslu všeobecně závazných předpisů k zajištění celkové BOZ | Připravujeme zaměstnance pro práce na elektrických zařízení i k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Kontaktní údaje


Kancelář:
Lázky 735
755 01 Vsetín
Česká republika

Phone: (+420) 591 140 408
Mobile: (+420) 777 794 030
Mobile: (+420) 777 794 031

E-mail: info@raska.cz