Konzultace - poradna

Soudní znalec poskytuje konzultace.

Konzultace se znalcem je velmi užitečná služba, která dobře poslouží k přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu nebo jako prevence před vznikem reklamačních nedorozumění, například v případech objektivizace některého jevu, posouzení funkcionalistiky přístroje, pro účely ocenění. Když konzultujete se znalcem v oblasti elektrotechniky, může vám být poskytnuto mnoho užitečných rad a informací jak diagnostikovat a vyřešit celou řadu problémů, identifikovat závady, určit poruchy nebo chyby v elektrických obvodech. Znalec vám může být nápomocný i v návrhu, vývoji či s implementací, případně poskytně informace týkající se bezpečnosti elektrických instalací a zařízení. Můžete jej také požádat o hodnocení elektrických zařízení, provést důkladnou revizi, abyste zajistili, že byly splněny příslušné normy a bezpečnostní předpisy. Znalec vás může také informovat o nejnovějších technologických trendech v oboru. Pomoc znalce při uzavírání dodavatelskoodběratelských smluv a rozhodování o nákupu týkající se možností vhodného výběru elektrických zařízení nebo komponent může být klíčová.

Znalec v oboru elektroniky a elektrotechniky je odborník, který má hluboké odborné znalosti v širokém spektru elektroteckých systémů, zařízení a technologií. Jeho role spočívá v poskytování objektivních a kvalifikovaných informací, které mohou být klíčové pro rozhodovací procesy v různých kontextech. Pomoc znalce bude nezbytné v situaci, kdy je zapotřebí odborný názor nebo posudek při řešení sporných technických otázek, návrhů nových projektů, opravách elektrických či elektronických zařízení nebo uplatňování práva z reklamací.


Lze se poučit i z případů, které se staly ...

přičemž nemusí jít pouze o reklamace.

Pokud potřebujete "pomoc znalce", je důležité vybrat odborníka s odpovídající kvalifikací v konkrétní oblasti. Znalec má povinnost respektovat právní normy a zachovat důvěrnost. Při posuzování případu musí postupovat důkladně a s maximílní pečlivostí poskytovat objektivní a odborné informace. Jeho názor je důležitý pro rozhodovací procesy v nejrůznějších kontextech.

Spotřebitelé mnohdy váhají služby znalce využít. Důvod obavy je zřejmý: „vysoká cena“ za vypracování znaleckého posudku. To ovšem vůbec není potřeba. Znalce lze oslovit a požádat o radu, případně s ním konzultovat váš problém. Jeho vyjádření vnese do celého případu světlo i odpověď na otázku: "V čí prospěch vyzní případný znalecký posudek?“   Pokud má znalecký posudek vypovídat ve váš prospěch, pak si jej určitě nechte znalcem vypracovat.

Znalecký posudek je velmi účinný nástroj, který nejlépe pomáhá v dokazování.
Bude-li dodavatel nebo prodávající reklamaci na základě znaleckého posudku nucen uznat, pak vám náleží i náhrada nákladů za znalecký posudek. (občanský zákoník § 1924).

§

Znalecký posudek

je odpovědí na položenou otázku

Otázku obvykle pokládá orgán věřejné moci nebo právník. Může ji položit i osoba, která nemusí mít právní vzdělání, ale potřebuje znát odpověď.

Znalecký posudek je výsledek práce znalce a jeden z možných důkazů pro soudní, případně správní řízení. Může mít elektronickou nebo listinnou podobu - písemný dokument s náležitostmi dle §28 zákona č. 254/2019Sb., případně ústní formu, tzv. výpověď znalce do protokolu. Vypracovat jej může pouze znalec, který je zapsaný v seznamu znalců vedený u Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Znalecký posudek poskytne důležité informace a vyjasní i okolnosti, za kterých k situaci došlo. Jeho zadavateli dá jasnou odpověď na položené otázky, které jsou podstatné pro dané řízení. O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka, která je de facto zadáním pro znalce. Kvalitní otázka pak implikuje možnost poskytnout kvalitní znaleckou odpověď - znalecký výrok, který bude náležitě zužitkovatelný jako případný důkazní prostředek při sporu. O formulaci zadání pro znalce - jak má být správně položena znalecká otázka, je vhodné se poradit předem.


Znalecký posudek v oblasti

 • EKONOMIKA

  je odborný dokument, často využívaný v soudních a majetkových sporech nebo při zařazení majetku do účetnictví, kdy je potřeba znát aktuální cenu.
  Tento druh posudku bude relevantní v různých kontextech, včetně právních sporů, pojišťovacích událostí, fúzí a akvizic, nebo při prodeji a nákupu aktiv. Důležité je, aby posudek měl dostatečně srozumitelnou část nejen z oblasti ekonomiky, ale i z dalších oborů.

Znalecký posudek v oblasti

 • ELEKTRONIKA

  poskytuje odborný názor znalce v různých situacích i podává vysvětlení v případech hodnocení funkcionalistiky či stavu elektronických zařízení, diagnostikování poruch, případně vad v elektronických systémech. Může obsahovat širokou škálu informací závisející na konkrétním účelu posudku. Důležité je, aby posudek byl srozumitelný pro osoby bez hlubokých technických znalostí a zároveň poskytl detailní informace pro ty s technickým povědomím v dané oblasti.

 • Znalecký posudek v oblasti

  ELEKTROTECHNIKA

  je odborný názor a podaní vysvětlení znalcem, jenž bude dobře zužitkovatelný v různých kontextech, včetně případů reklamací, řešení soudních sporů, technických auditů, při hodnocení bezpečnosti provozováných elektrických zařízení a v dalších situacích, kde je potřeba nestranný, objektivní a odborný pohled. Znalecký posudek může obsahovat širokou škálu informací a odpovědi v závislosti na konkrétním účelu a zadání.

Jak zadat znalecký posudek?

 • Problematiku zadání a správnou formulaci úkolu na znalce do znaleckého posudku lze vyjasnit individuálně konzultací. Za tímto účelem kontaktujte znalce telefonicky nebo e-mailem. Nad míru není zcela vyloučeno, že by mohlo postačit zhlédnutí stránky "Jak zadat znalecký posudek".