Vítejte u

RASKA Solutions

Prezentujeme tradiční českou kvalitu

Dodáváme bezpečnostní zařízení, sofistikovaná řešení a moderní IT technologie.
Provádíme výchozí a pravidelné revize elektrických instalací budov, revize elektrických strojů, revize strojních zařízení a elektrických spotřebičů.
Školíme pracovníky k získání odbornosti pro obsluhu a práce na elektrických zařízení, i všeobecně k zajištění celkové bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZ).


POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


NÁVRHY | PROJEKTY | REALIZACE

Navrhneme optimální řešení nebo vypracujeme projekt pro dodávku a montáž požárně bezpečnostního systému, případně odborný návrh vhodného stabilního hasicího zařízení do chráněného objektu.
Vyhotovíme provozní dokumentaci k předmětnému zařízení, zrevidujeme provedenou instalaci, proškolíme pracovníky pro bezpečnou obsluhu i práce na zařízení a do provozu jej uvedeme jako celek vč. veškerých náležitostí , Samozřejmostí u nás je odborný a pravidelný, servis.

Prezentujeme přední světové výrobce videopřehledové a zabezpečovací techniky. Provádíme pravidelné i výchozí revize a následující servis zařízení: Bentel Security | DSC | Honeywell | INIM Electronics | LITES | ROKONET | Spelza | Tyco | UTC Fire.

Poplachové a zabezpečovací systémy

přístupové systémy

Naše nabídka zahrnuje světovou špičku informační a zabezpečovací techniky. Provádíme kompletní dodávky, montáž, revize a servis poplachových a zabezpečovacích zařízení i značek: Bentel Security | DSC | Honeywell | INIM Electronics | ROKONET | Spelza | Tyco | atd.

Kamerové systémy

přístupové systémy

Monitorovací a videopřehledová technika, uzavřené televizní okruhy (CCTV) pracují ve vysoké kvalitě.
AHD kamery mají FullHD rozlišení | megapixelové IP kamery | IR kamery pro noční vidění i nejrůznější uživatelské a bezpečnostní aplikace. Zařízení pro úchovu, záznam a zpracování obrazové informace.

Kontrolní a přístupové systémy

přístupové systémy

Biometrické identifikační, kontrolní systémy | čipové, kartové a jinak bezkontaktní zařízení pro kontrolu vjezdu, přístup osob a evidenci docházky pracovníků | zařízení pro monitorování pohybu materiálu, osob a zaměstnanců nejen na pracovišti.

Požárně bezpečnostní systémy

přístupové systémy

Pracujeme s nejmodernějšími požárně bezpečnostnímy systémy. Dodáváme stabilní hasicí zařízení do objektů značných kulturních a materiálních hodnot k ochraně před účinky požáru.
Provádíme revize a servis i u zařízení EPS: Bentel Security | DSC | INIM Electronics | Tyco | UTC Fire

Perimetrické systémy

přístupové systémy

Ochrana venkovních prostorů | plotové systémy | Infračervené, mikrovlnné, případně lasserové detektory | zemní kabely a zařízení pro detekci, sledování a vyhodnocení pohybu ve venkovních prostorách.

Školení pracovníků

přístupové systémy

Školíme pracovníky ve smyslu všeobecně závazných předpisů k zajištění celkové BOZ. Připravujeme je pro obsluhu i práce na elektrických a požárně - bezpečnostních zařízení i ke zkouškám pro obnovení resp. získání nově odborné způsobilosti pracovníka v elektrotechnice.

Kontaktní údaje


Kancelář:
Lázky 735
755 01 Vsetín
Česká republika

Phone: (+420) 591 140 408
Mobile: (+420) 777 794 030
Mobile: (+420) 777 794 031

E-mail: info@raska.cz